Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for dette website:

Websitet Hartel Academy er ejet og drevet af Nina Hartel Kristine Rudesvej 32, 5300 Kerteminde.
Telefon: 51 55 70 76. Mail: tango@hartelacademy.dk

Betalingsbetingelser

Alle priser er udens dansk salgsmoms.

Du skal som kunde indtaste et aktivt kreditkort ved køb af ydelser. Du modtager kvittering for betaling af ydelsen straks. Tilmelding er bindende.

Tavshedspligt

Generelle betingelser

Lovvalg og værneting

Skulle det komme så vidt, afgøres enhver tvist efter dansk ret ved Retten.

Handelsbetingelser for dette website: