Nina Hartel

Nina Hartel - specialsygeplejerske og tango instruktør

Dit liv - dit valg

Nina Hartel portræt

Hvem er jeg?

Jeg har undervist i motion, bevægelse og dans siden 1991. Jeg har startet og undervist i Tango i Kerteminde. Jeg har en uddannelse som instruktør og har uddannet mig som tangoinstruktør senest på 2 længerevarende uddannelsesophold i Buones Aires og så er jeg uddannet yogainstruktør ved Fransisco Morales-Bermudez fra Peru. Jeg er sygeplejerske med speciale i forebyggelse, sundhedsfremme og terapi. Jeg bruger motiverende og anerkendende tilgang i mit arbejde, hvor jeg støtter den enkelte til at finde lysten og viljen til at skabe den forandring, der skal til for at øge lysten til at tage vare på eget liv og finde livsglæden igen.

Hvad brænder jeg for?

Sygeplejerske med speciale i forebyggelse og sundhedsfremme. Med min terapeutiske baggrund bruger jeg motiverende og anerkendende tilgang, når jeg støtter den enkelte til at finde lysten og viljen til at skabe den forandring, der skal til for at øge lysten til at tage vare på eget liv og finde livsglæden igen. Som eksempel kan jeg nævne at jeg i Kerteminde har været med til at skabe ”Livskraft I Seniorlivet”, 16 motionshold i kommunen, livscaféer og risikovurderinger med henblik på forebyggelse af faldrisiko, ernæring, social isolering og nedsat funktionsniveau.