Nada akupunktur

Dit liv - dit valg

logo for Hartel Academy

Nada øreakkupunktur

Behandlingen består af 3-5 nåle i hvert øre. Nålene er tynde sterile engangsnåle, som kasseres efter behandling. Nålene skal sidde i øret i 30-45 minutter og brugeren bør sidde stille og slappe af for at opnå fuld effekt. Nålene vil løsne sig i løbet af behandlingen. Det ses ofte at enkelte nåle falder ud.

Nada skal ses som et supplement

Enhver form for medicinsk behandling kan fortsætte som hidtil. Alle uanset om man måtte lide af en eller anden sygdom kan have gavn af NADA-behandling. Denne form for øreakupunktur kan også anvendes under graviditet. NADA- behandling kan ikke overdoseres og der er ingen risiko for afhængighed.

Behandlingen betragtes som bivirkningsfri. I meget sjældne tilfælde kan brugeren få lidt hovedpine. Dette afhjælpes ved at fjerne nålene. Ved behandling mærkes som regel et lille stik, som straks forsvinder og er generelt smertefri. Enkelte punkter i øret føles nogle gange ømme. Dette er som regel et tegn på en effektiv behandling.

Under behandlingen vil de fleste føle sig afslappede eller opleve let eufori. Nogle falder i søvn. Andre kan mærke varme, kuldefornemmelser eller snurren i øret eller dele af kroppen. Dette er en helt normal reaktion.

Efter nogle behandlinger vil den afslappende eller euforiske virkning ikke længere indtræde så markant. Dette er et tegn på, at akupunkturen virker. Effekten af akupunkturen holder sig som regel mindst 24 timer. Selv om man har søvnproblemer kan behandlingen godt gives om formiddagen.

Øreakupunktur kan gives hver dag. Behovet svinger meget afhængig af den enkelte fra behandling 3-5 gange om ugen til 2-4 gange pr mdr. Ved svære symptomer kan behandlingen intensiveres i starten. Behovet vil falde til det halve i løbet af nogle uger. Hvis brugeren føler behov kan man uden videre øge antallet af behandlinger.

Når nålene tages ud kan der i enkelte tilfælde komme få dråber blod, hvilket er normalt. Der er aldrig beskrevet infektion ved denne form for øreakupunktur.